Khối thi đua Kinh tế - Kỹ thuật tổ chức tốt các phong trào thi đua năm 2018

Ngày 22.1, Khối thi đua Kinh tế - Kỹ thuật tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019.