UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6.2019

Mới đây, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6.2019. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cùng các Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Ngọc, Trần Văn Chiến, Dương Văn Thắng đồng chủ trì hội nghị.